P.metrica ASSESSMENT CENTER

Ram Test

PMETRICA ASSESSMENT CENTER UYGULAMALARI

Kurumların vizyon ve misyonuna uygun olarak eleman seçimi günümüzde giderek daha çok önem kazanıyor.

Çalışanın yönetim becerilerinden, iletişim yeteneklerine, organizasyon planlama tarzından, yaratıcılığını ortaya koyabilme kapasitesine, ekip çalışmasına yatkınlığından, duygusal zekasına kadar her unsur, çalışanın seçileceği pozisyona bağlı olarak belirlenmesi gereken konular olarak kurumların karşısına çıkıyor.

Artık şu formülü net olarak biliyoruz ;

 • Yanlış insan yanlış yerde = Durgunluk
 • Yanlış insan doğru yerde = Hayal kırıklığı
 • Doğru insan yanlış yerde = Kargaşa
 • Doğru insan doğru yerde = İlerleme... anlamına geliyor.

MTI GROUP olarak insan kaynaklarının yetkinlik gelişimi, performans yönetimi, yetkinlik ölçümleri, değerlendirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında bugüne kadar edindiğimiz bilgi ve tecrübemizle “P.metrica Assessment Center” bünyesinde kurumların insan kaynakları birimlerine;

 • her seviyede eleman alımlarında,
 • MT gruplarının oluşturulmasında
 • terfilerde
 • görevlendirmelerde,
 • lider / yönetici gelişim programlarında
 • yetenek havuzlarının oluşturulmasında,
 • yetkinlik bazlı değerlendirme, seçme ve yerleştirme boyutunda desteğimizi sunuyoruz.

Çalışanların yönetim konusundaki yetkinlikleri, iletişim yetenekleri, stres altında verimli çalışma kapasiteleri, ekip içi uyumu, karar alma ve uygulama becerisi ve liderlik vasıfları, bilimselliği kanıtlanmış uygulamalarla analiz ediliyor, elde edilen veriler doğrultusunda insan kaynakları yatırım planlarının doğru şekillenmesine, seçim ve kararlara yardımcı oluyoruz.

P.metrica Assessment Center olarak tek taraflı değil, çok yönlü karar verme mekanizmasının çalıştırılmasına ve doğru seçimlerin yapılmasına önem veriyoruz.

İstenen yetkinliklere bağlı olarak geliştirilen ve sektör/işkolu/kurum/pozisyon yapısına uygun özelleştirilmiş envanterlerin, psikometrik testlerin, senaryoların kullanıldığı ‘Assessment Center’ çalışmalarımızı konusunda uzman danışmanlarımızla yürütüyoruz.

Yanlışı eleyip, "Doğru"yu birlikte bulabilmek için, bilgi birikimimizle yanınızdayız.

PMETRICA ASSESSMENT CENTER ÇALIŞMA SÜRECİ

Kurumların yapıları ve ihtiyaçları aynı sektör ve işkolunda olsalar bile önemli farklılıklar göstermektedir. Aynı şekilde, kurumun kendi içinde bile aynı unvan ve pozisyonda olan çalışanların üstlendikleri görevlerin yapısına bağlı olarak farklı yetkinliklerinin öne çıkması beklentisi olabilmektedir. Pmetrica, Assesment Center uygulamalarını bu gerçekten hareketle kuruma özel olarak tasarlamakta ve kurumla birlikte çalışarak beklenen yetkinlikleri sergileyecek en doğru adayların belirlenme sürecini oluşturmaktadır.

Assessment Center ifadesi fiziki bir yeri değil, bir süreci tanımlar. Assessment Center uygulamalarının başladığı ellili yıllardan bu yana pek çok farklı yöntem, teknik ve araç denenerek en etkin sonucu alan süreç tüm dünyada oldukça standart bir yapıya kavuşturulmuştur. Ancak sürecin ve kullanılan araçların yapısı benzer standartları yansıtsa da süreçte kullanılan yöntemler, yaklaşım ve araçlar tamamen kuruma özel olarak şekillendirildiğinden her uygulama içerik bakımından bir diğerine göre önemli farklılıklar göstermektedir.

Assessment Center çalışmaları bir uygulama sürecinde Kurumun değerlendirmesiyle ön elemeden geçmiş 5-12 adayın katılımıyla 1-2 gün süren bir yapıdadır. Grubun büyüklüğüne bağlı olarak yeterli sayıda değerlendirme danışmanları ile paralel oturumlar olarak da sürdürülebilir.

Assessment Center uygulamalarının başarısını etkileyen temel unsurlar verimli hazırlık süreci, gerekli yetkinlik ve kriterlerin belirlenmesi, doğru yöntem ve araçların seçilmesi/oluşturulması, değerlendirme danışmanlarının uzmanlıkları, nitelikli analiz ve raporlama olarak görülmektedir. Ancak tüm bu unsurların yanı sıra en önemli başarı faktörü Assessment Center ve Kurumun çok yakın ve etkin çalışması ve işbirliğidir.

PMETRICA AC UYGULAMA AKIŞI