ÜRÜNLER

PMETRICA KİŞİLİK VE YETKİNLİK ENVANTERLERİ

Pmetrica, uzun yıllardır etkinliği ve güvenilir sonuçları kanıtlanmış, tüm dünyada çok yaygın olarak kullanılan envanterleri temel alan ancak ülkemizin kültür ve sosyal çevre oluşumlarına göre uyarlanıp geçerliliği kontrol gruplarında test edilerek adapte edilmiş ve geliştirilmiş özgün kişilik ve yetkinlik envanterlerini kullanmaktadır.

Pmetrica Kişilik ve Yetkinlik Envanterleri Türkiye’de on yılı aşkın bir süredir kurumsal eğitim sektörünün en büyük ve en köklü kuruluşu MTI Group - Masters Training International tarafından çok çeşitli projelerde ve ülkemiz kültür ve şartlarına uygun yapıda geliştirilerek kullanılmaktadır.

Pmetrica Kişilik ve Yetkinlik Envanterleri, bireyin verdiği cevapların tutarlılık, gerçeklik ve geçerliliğini belirli sayıda uygunluk göstergeleriyle norm değerlerle karşılaştırmakta ve bilimsel temellerle kontrol etmektedir. Bireyin envanteri cevaplarken kendini olduğundan daha iyi ya da daha yetersiz gösterme eğilimini saptayan göstergeler aracılığı ile geliştirilmiş olan algoritma çerçevesinde gerekli hallerde normatif düzeltmeler değerlendirmede skorlara yansıtılmaktadır.

Pmetrica envanterleri, bireyler tarafından online ortamda doldurulmakta ve bireye özel envanter raporu anında PDF dosyası olarak indirilebilmektedir. Pmetrica envanter sonuçları kolay anlaşılabilir ve doğru kararlara çabuk ve etkin destek verebilecek raporlarla sunulmaktadır.

Pmetrica raporları, bireyin kendi sonuçlarını anında almasının yanı sıra ilgili firmanın yetki verilen yöneticisi ve/veya İK birimi tarafından da birey bazında PDF olarak indirilebilmektedir.

Online ortamda standart olarak sunulan envanterlerin yanı sıra, talep olduğunda kuruma özel yetkinlikleri ölçümleyen envanterler de geliştirilebilmektedir, raporlama farklılaştırılabilmektedir, spesifik pozisyona uygunluk ölçekleri oluşturulabilmektedir.

PMETRICA KİŞİLİK ENVANTERLERİ
PMETRICA YETKİNLİK ENVANTERLERİ

PMETRICA ASSESSMENT CENTER

MTI GROUP olarak insan kaynaklarının yetkinlik gelişimi, performans yönetimi, yetkinlik ölçümleri, değerlendirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında bugüne kadar edinilen tüm bilgi ve tecrübe “Pmetrica Assessment Center” bünyesinde kurumların insan kaynakları birimlerine;

  • her seviyede eleman alımlarında,
  • MT gruplarının oluşturulmasında
  • terfilerde
  • görevlendirmelerde,
  • lider / yönetici gelişim programlarında
  • yetenek havuzlarının oluşturulmasında,
  • yetkinlik bazlı değerlendirme, seçme ve yerleştirme boyutunda destek vermektedir.

Çalışanların yönetim konusundaki yetkinlikleri, iletişim yetenekleri, stres altında verimli çalışma kapasiteleri, ekip içi uyumu, karar alma ve uygulama becerisi ve liderlik vasıfları, bilimselliği kanıtlanmış uygulamalarla analiz edilmekte, elde edilen veriler doğrultusunda insan kaynakları yatırım planlarının doğru şekillenmesine, seçim ve kararlara yardımcı olunmaktadır.

P.metrica Assessment Center olarak tek taraflı değil, çok yönlü karar verme mekanizmasının çalıştırılmasına ve doğru seçimlerin yapılmasına önem verilir.

Pmetrica AC uygulamaları tamamen kurumun talep ve ihtiyaçlarına göre şekillendirilmektedir ve istenen yetkinliklere bağlı olarak geliştirilen ve sektör/işkolu/kurum/pozisyon yapısına uygun özelleştirilmiş envanterlerin, psikometrik testlerin, senaryoların kullanıldığı ‘Assessment Center’ çalışmaları konusunda uzman danışmanlarımızla yürütülmektedir.

PMETRICA ASSESSMENT CENTER