PMETRICA PSİKOMETRİK YETENEK TESTLERİ

Pmetrica Psikometrik Yetenek Testleri, sektör, işkolu ve üstlenilecek görev yapısına bağlı olarak özelleştirilmiş, pozisyon için gerekli görülen yetenek boyutunu zihinsel kapasite, performans, özel yetenek ve beceri kapsamında ölçümlemeye yönelik araçlardır.

Bu çerçevede farklı görevler için soruların çeşitliliği, yöntemi ve ağırlık yapıları farklılaştırılarak oluşturulan testlerde çok boyutlu algı, seçici dikkat, odaklanma, anlama, kıyaslama, nümerik kapasite, boyutsal kapasite, muhakeme ve değerlendirme hızı dikkate alınarak ölçümleme yapılmaktadır.

Pmetrica Psikometrik Yetenek Testleri işe alım, görev ve pozisyon değişikliği, terfi ve atama uygulamalarının yanı sıra, çalışanların gelişimlerinin takibi ve kıyaslama amacıyla periyodik olarak da uygulanabilecek niteliktedir.

Pmetrica Psikometrik Yetenek Testleri sadece İK birimlerinin değil, aynı zamanda kurumun tüm birim yöneticilerinin çalışanlarını kolaylıkla değerlendirebileceği ve çalışanlarının gelişim planlarını oluşturmakta yararlanabileceği önemli birer kaynaktır.

Pmetrica Psikometrik Yetenek Testleri kurumlarda uygulanan pozisyonlara ve görevlere bağlı yetkinlik tanımlamalarına karşılık gelecek yetenekleri ölçümlemeyi hedeflemektedir ve geniş çeşitlilik ve özellikte sunulmaktadır. Bu yönüyle pek çok durumda kurumların özelliğine bağlı arzulanan yeteneklerin ölçümlerin özel uyarlamalara gerek kalmadan sağlanması mümkün olmaktadır. Pmetica Psikometrik Yetenek Testleri Mavi Yaka çalışanlardan Ofis çalışanlarına, Teknik uzmanlardan, Perakende Hizmet çalışanlarına kadar çok geniş yelpazede farklı görevlerde çalışanların işlerinde gerekli yetenek boyutlarını ölçümleyecek çeşitliliktedir.

Pmetrica Psikometrik Yetenek Testleri Türkiye’de on yılı aşkın bir süredir kurumsal eğitim sektörünün en büyük ve en köklü kuruluşu Masters Training International tarafından çok çeşitli projelerde ve ülkemiz kültür ve şartlarına uygun yapıda geliştirilerek kullanılmaktadır.

Pmetrica bünyesinde online ortamda sunulan Psikometrik Yetenek Testleri için, pozisyona bağlı aranan yeteneklerin ölçümlenmesinde, değerlendirilen alana göre farklı kurumlarda aynı/benzer pozisyonda çalışan ve "yeterli/başarılı" olarak tanımlanan çalışanlardan oluşturulmuş örneklemlerle farklı dönemlerde tekrarlanan tutarlılık, gerçeklik ve geçerlilik çalışmaları gerçekleştirilerek 'norm değerler' oluşturulmuştur. Pmetrica Psikometrik Yetenek Testleri sonuçları norm değerlerle kıyaslanarak verilmektedir.

Online ortamda standart olarak sunulan testlerin yanı sıra, talep olduğunda kuruma özel aranan yetenekleri ölçümleyen testler de geliştirilebilmektedir, pozisyona uygunluk ölçekleri oluşturulabilmektedir.

 • GY.1 Test

  GY.1 – GENEL YETENEK PSİKOMETRİK YETENEK TESTİ

  Genel Yetenek Testi spesifik bir pozisyonu amaçlamayan, her alanda görevlendirilebilecek adaylar için genel yetenek boyutunu zihinsel kapasite, sayısal ve sözel algı ve yetenek, boyutsal algı kapasitesi, analitik düşünme ve çok boyutlu dikkat kapsamında muhakeme ve değerlendirme hızı dikkate alınarak ölçümlemeye yönelik bir testtir Farklı iş kollarında özellikle her seviyede beyaz yaka çalışanların genel yetenek boyutunu belirleme amacını taşır

  GY.1 testi 30 sorudan oluşur ve tamamlanması için 30 dakika süre verilir.

  DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

 • MY.1 Test

  MY.1 – MAVİ YAKA PSİKOMETRİK YETENEK TESTİ

  Mavi Yakalı çalışanların gerekli görülen yetenek boyutunu zihinsel kapasite, çok boyutlu dikkat, boyutsal algı, sayısal ve sözel algı, kapsamında ölçümlemeye yönelik testtir Bedensel çalışmanın, makine ve alet kullanımının ağırlıkta olduğu üretime yönelik iş kollarında görev alan çalışanların bireysel yetenek boyutunu belirleme amacını taşır

  MY.1 testi 30 sorudan oluşur ve tamamlanması için 30 dakika süre verilir.

  DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

 • HY.1 Test

  HY.1 – HİZMET PSİKOMETRİK YETENEK TESTİ

  Perakende, teknik servis ve hizmet sektöründe doğrudan müşteri ilişkisi ve hizmet sorumluluğu üstlenen çalışanların gerekli görülen yetenek boyutunu zihinsel kapasite, performans, özel yetenek ve beceri kapsamında ölçümlemeye yönelik testtir Kasiyer, reyon sorumlusu, satış danışmanı, garson, kurye, servis sorumlusu vb görevlerdeki çalışanların seçici dikkat, odaklanma, anlama, kıyaslama, boyutsal kapasite, muhakeme ve değerlendirme hızı açısından yetenek boyutunu belirleme amacını taşır

  HY.1 testi 30 sorudan oluşur ve tamamlanması için 30 dakika süre verilir.

  DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ