MTI GROUP, MASIST HUMAN RESOURCES ve PMETRICA
GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

İletişim Bilgileriniz

İletişim bilgileriniz iletişim formumuz ve test girişinde istenen bilgiler dışında doğrudan herhangi bir yöntem aracılığı ile toplanmamaktadır. Ancak elektronik posta adreslerimize gönderdiğiniz postalar vasıtasıyla e-posta adresiniz, ve belirttiğiniz ad-soyad, adres ve diğer kişisel ve kurumsal bilgileriniz kaydedilebilir. Bu veriler KVK Politikası kapsamında işlenmekte ve MTI Group Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’na göre saklanmakta, silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.


Envanter ve Test verileri

Online olarak kullanıcı tarafından doldurulmuş envanter ve testlerin verileri anlık olarak PDF formatında kullanıcı tarafından indirilebilmektedir. Kullanıcıların doldurduğu envanter ve testlere yönelik kimlik ve sonuç verileri tarafımızdan güvenli şekilde saklanmaktadır ve izin verilmiş proje değerlendirilmesi dışında hiçbir kurum, kuruluş ve üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır.


Yaş Sorumluluğu

MTI Group, Masist Human Resources, Pmetrica, MTİ Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. ve bağlı kuruluşlarının WEB siteleri içeriği 18 yaş altı çocuklara yönelik değildir. Ziyaretçilerin İnternet Sitelerimiz üzerinden yürütülen tüm faaliyetlerden yasalar gereğince temyiz kudretine sahip reşit kişilerce yapılması gereken işlem ve faaliyetlerin ancak kanunen reşit sayılan kişiler (18 yaş üstü) tarafından gerçekleştirilmesi esastır. Reşit olmayan kişilerin kişisel verilerini bizimle paylaşması veli veya yasal temsilcisinin sorumluluğundadır.


Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız

Aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

 • İnternet Siteleri üzerinden sunduğumuz hizmetleri geliştirebilmek,
 • Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak,
 • Şikayetleri cevaplandırarak etkin bir müşteri hizmeti sunmak,
 • Kullanıcıların istek, öneri, şikayet ve yardım talepleri kapsamında onlarla iletişime geçmek,
 • Hukuka aykırı içeriklerin önlenmesi kapsamında gerekli hukuki tedbirleri almak
 • amaçlarıyla kişisel veriler kullanılabilecektir.


  Kişisel verilerin paylaşılması:

  Kişisel verileriniz, KVK Politikası kapsamında, işbu Politika’ya uygun olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte olan diğer mevzuat uyarınca gerektiğinde anonimleştirilerek grup kuruluşlarımızla paylaşılabileceği gibi, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı ve geliştirilmesi doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerce ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde yurt içine ve yurt dışına aktarılabilecektir.

  İnternet Sitelerimiz üzerinden grup kuruluşlarının sitelerine ve üçüncü kişi internet siteleri veya uygulamalara verilen linkler

  Web sitemiz üzerinden grup kuruluşlarının sitelerine linkler verilmektedir. Bu sitelerin kendi özellerinde topladıkları verilerde farklılıklar olabilir ve kendi KVK politikaları geçerli olacaktır. Ziyaretçilerin bu konuya dikkat etmeleri tavsiye edilir.

  İnternet Sitelerimiz üzerinden Facebook, Linkedin, Twitter, Youtube, Instagram gibi 3. kişi internet sitelerine, mobil uygulama ve portallere link verilmektedir. Söz konusu internet siteleri ve uygulamaların kullanımı kapsamında toplanan kişisel verileriniz işbu Politika’nın kapsamı dışındadır. Bu nedenle, 3. kişi internet siteleri ve mobil uygulamaların kişisel verileri işleme ve gizlilik politikalarının incelenmesi tavsiye edilir.

  Çerezler

  İnternet Sitelerimizin düzgün bir şekilde çalışmasına, kişiselleştirilmiş bir şekilde kullanıcılara hizmet sunabilmemize ve kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesine imkan sağlayan ve çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları vasıtasıyla da verileriniz toplanabilecektir. Çerezler üzerinden topladığımız verileri kimliğinizi belirlemek amacıyla kullanmayız. Çerezler bu Politikada belirtilen amaçlar dışında kullanılmaz ve veri koruma mevzuatına aykırı olarak işlenmez.

  Otomatik olarak toplayabileceğimiz diğer bilgiler kullandığımız donanım ve yazılım teknolojilerini ve sunduğumuz diğer hizmetleri geliştirmek, müşteri, kullanıcı ve ziyaretçilerimizin bireysel veya kurumsal talep ve ihtiyaçlarına uyumlu hale getirmek, söz konusu hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında karşılaşılan teknik problemleri gidermek ve altyapımızı denetlemek amacıyla olabilir ve size ilişkin kişisel veriler de toplanabilir. Örneğin, sitelerimizin barındırıldığı servis sağlayıcının sunucuları yürürlülükteki mevzuat gereği İnternet Sitelerimize erişen cihazların IP adresleri, eriştikleri sayfalar, ziyaret tarihleri ve tarayıcı türü ve dili gibi bazı bilgileri otomatik olarak saklamaktadır. Keza kullandığınız tarayıcılar da benzeri kişisel kayıtlarınızı kendi programları aracılığı ile kullandığınız cihazlara çerezler yükleyerek toplamaktadır.

  Veri Güvenliği

  Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi, saklanması ve bunlara yalnızca yetkisi olan kişilerin erişebilmesini sağlamak amacıyla fiziksel güvenlik önlemlerinin yanı sıra zafiyet tarama testleri, virüs koruma yazılımları ve ağ güvenliği sistemleri dahil olmak üzere güncel teknolojik imkanlar dahilinde makul olan her türlü teknik ve idari önlemi almaktayız. Bununla birlikte kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması amacıyla kullanılan sistemler periyodik olarak güncellenmekte ve gözden geçirilmektedir. Bu kapsamda birçok başka belgenin yanında Bilgi Güvenliği Politikası’na ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardı’na uygun davranmakta ve ilgili risk değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca, üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı olarak, mevcut kişisel bilgi ve verilerin silinmesi veya değiştirilmesi ya da bunlara erişilmesi halinde işbu hususu raporlamayı ve ilgili kişi ve makamlara bildirmeyi taahhüt etmekteyiz.

  Elektronik iletiler

  Size, bilgilendirme ve iletişim amaçları dahilinde gönderdiğimiz kısa mesaj, elektronik posta veya anlık ileti hizmetlerinden ilgili mesajlarda yapılan yönlendirmeler ile çıkabilirsiniz.

  Politika’nın güncellenmesi

  İşbu Politika’nın hükümleri kısmen veya tamamen, internet sitelerimizde yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girmek üzere, değiştirilebilir ya da yenilenebilir. Bu hususta sizlere bir bildirimde bulunulmamaktadır. Dolayısıyla, söz konusu ortamları takip etmenizi önermekteyiz.

  İletişim bilgileri

  İşbu Politika’nın yorumlanması veya uygulanması ile ilgili öneri, soru ve çekincelerinizi info@masist.com.tr elektronik posta adresine iletebilirsiniz.