MERHABA

P.metrica, psikometrik uygulamalar, kişilik envanterleri ve yetkinlik bazlı değerlendirmeler konusunda kurumların ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılamayı amaçlıyor.

Türkiye’de MTI GROUP bünyesinde yer alan P.metrica, on yılı aşkın bir süredir Masters Training International tarafından çok çeşitli projelerde geliştirilerek kullanılmakta olan ve etkinliği binlerce uygulamayla kanıtlanmış envanterleri, kişilik analizlerini, yetkinlik testlerini ve psikometrik ölçüm araçlarını yeniden yorumlayarak online ortamda sunuyor.

P.metrica, psikometrik ölçme ve değerlendirme anlayışına çok farklı bir yaklaşım getiriyor; P.metrica, sunduğu envanterlerin raporlarını gerekli ve yeteri kadar bilgiyi taşıyan ve zaman kaybı yaşatmadan karar alınmasını sağlayan nitelikte oluşturmaya özen gösteriyor.

Psikometrik envanter çalışmalarımızın esnekliği önemli bir avantaj getiriyor ve kurum ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilecek modüller içeriyor; Geliştirilecek projeler çerçevesinde

  • Farklı ölçüm metotları içeren envanter sonuçları birleştirilerek yorumlanabilmekte,
  • Farklı yetkinlikleri ölçümlemeye yönelik özel envanterler geliştirilip uygulanabilmekte,
  • İstenilen çerçevede raporlamalar yapılabilmekte,
  • İhtiyaca göre yüzyüze veya online mülakat gerçekleştirilerek sonuçların gerçekliği ve geçerliliği en üst düzeye taşınabilmekte.
DEVAMI