GY.1

GENEL YETENEK PSİKOMETRİK YETENEK TESTİ

GY.1 Test

Genel Yetenek Testi spesifik bir pozisyonu amaçlamayan, her alanda görevlendirilebilecek adaylar için genel yetenek boyutunu zihinsel kapasite, sayısal ve sözel algı ve yetenek, boyutsal algı kapasitesi, analitik düşünme ve çok boyutlu dikkat kapsamında muhakeme ve değerlendirme hızı dikkate alınarak ölçümlemeye yönelik bir testtir Farklı iş kollarında özellikle her seviyede beyaz yaka çalışanların genel yetenek boyutunu belirleme amacını taşır

GY.1 testi 30 sorudan oluşur ve tamamlanması için 30 dakika süre verilir.

Örnek Rapor

DİĞER YETENEK TESTLERİMİZ