MY.1

MAVİ YAKA PSİKOMETRİK YETENEK TESTİ

MY.1 Test

Mavi Yakalı çalışanların gerekli görülen yetenek boyutunu zihinsel kapasite, çok boyutlu dikkat, boyutsal algı, sayısal ve sözel algı, kapsamında ölçümlemeye yönelik testtir Bedensel çalışmanın, makine ve alet kullanımının ağırlıkta olduğu üretime yönelik iş kollarında görev alan çalışanların bireysel yetenek boyutunu belirleme amacını taşır

MY.1 testi 30 sorudan oluşur ve tamamlanması için 30 dakika süre verilir.


Örnek Rapor

DİĞER YETENEK TESTLERİMİZ