BY.1

BANKA PSİKOMETRİK YETENEK TESTİ

BY.1 Test

Bankaların gişe, operasyon, müşteri ilişkileri pozisyonlarında çalışanlarının gerekli görülen yetenek boyutunu zihinsel kapasite, performans, özel yetenek ve beceri kapsamında ölçümlemeye yönelik testtir. Banka ortamında nümerik kapasite, odaklanma, dikkat ve algı boyutlarına verilen ağırlığın yanı sıra ofis araçları, bilgisayar ve ofis programları ile çalışma açısından da yetenek boyutunu belirleme amacını taşır.

BY.1 testi 30 sorudan oluşur ve tamamlanması için 30 dakika süre verilir.
Örnek Rapor

DİĞER YETKİNLİK ENVANTERLERİMİZ