OY.1

BEYAZ YAKA / OFİS PSİKOMETRİK YETENEK TESTİ

OY.1 Test

Çeşitli pozisyonlardaki Beyaz Yakalı Ofis çalışanlarının gerekli görülen yetenek boyutunu zihinsel kapasite, performans, özel yetenek ve beceri kapsamında ölçümlemeye yönelik testtir. Ofis ortamında ofis araçları, bilgisayar, ofis programları ile çalışmanın ağırlıkta olduğu, iç ve dış müşteri ilişkileri, destek pozisyonlar, asistanlık vb. iş kollarında görev alan çalışanların yetenek boyutunu belirleme amacını taşır.

OY.1 testi 30 sorudan oluşur ve tamamlanması için 30 dakika süre verilir.
Örnek Rapor

DİĞER YETKİNLİK ENVANTERLERİMİZ